Obiekty referencyjne Banki i budynki użyteczności publicznej

Zaproszenie dla gości

Okienko bankowe powinno być przyjazne – transport pieniędzy bezpieczny. Interesanci mają dostęp do punktów obsługi – ale nie mają dostępu do pokojów biurowych. Tysiące studentów odwiedza codziennie budynki uniwersytetu – ale nie do wszystkich pomieszczeń ma dostęp. Automatyczne drzwi firmy TORMAX zadbają o to, aby ludzie mogli wejść wszędzie tam, gdzie pozwalają im na to uprawienia.

Dyrektor banku, tak samo jak osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo, powinien zadbać o dyskretny i skuteczny nadzór drzwi. Rektorzy i zarządcy stadionów, dyrektorzy teatrów i portierzy w muzeum polegają na niezawodności drzwi automatycznych przy małym i dużym ruchu osób przechodzących.

Sale teatralne, szkoły, uniwersytety, stadiony sportowe, muzea, galerie sztuki, kina, banki, budynki administracyjne, hotele, urzędy pocztowe:

Codziennie wchodzą tu i wychodzą tysiące osób. TORMAX otworzy drzwi zawsze bezpiecznie i szybko.