Obiekty referencyjne Transport

Przemieszczanie ludzi i towarów

Szybko, łatwo, bezpiecznie. W taki sposób ludzie chcą się dzisiaj przemieszczać. I tak powinny być dzisiaj transportowane towary. Pasażerowie chwalą sobie drzwi automatyczne, ponieważ mogą się przez nie swobodnie przemieszczać.

Projektanci i inwestorzy chwalą sobie drzwi automatyczne, ponieważ można nimi centralnie sterować. Automatycznie uruchamiana jest ochrona przeciwpożarowa oraz kontrola dostępu. Drzwi automatyczne dostosowują się do natężenia ruchu, zatrzymują wiatr i zimno. Oszczędzają tym samym energię.

TORMAX otwiera drzwi na dworcach, lotniskach, do magazynów spedycyjnych i sortowni, jednostek przeładunkowych, urzędów pocztowych, parkingów, w stoczniach, portach, kolejkach górskich i na statkach.