Drzwi przesuwne

Drzwi przesuwne otwierają i zamykają duże otwory budowlane wzdłuż elewacji w ruchu poziomym. W przypadku szczególnie dużych i ciężkich bram można zamontować bramę toczącą się po torze podłogowym, aby odciążyć nadproże od ciężaru bramy. Zalety są oczywiste: niska przepuszczalność powietrza, szczelność na powietrze i wodę, odpowiednie również do dużych obciążeń wiatrem, solidna i dojrzała konstrukcja, możliwość dopasowania wzoru drzwi do elewacji, płynna praca i minimalny hałas.

Mniejsze bramy można również zaprojektować do obsługi ręcznej. Od 35 m2 zalecany jest napęd BATOR.
[…więcej]