Rodzaje urządzeń sensorowych

Aktywator wielofunkcyjny

Ruch i obecność

Zastosowana technologia umożliwia zastosowanie aktywatora, który jednocześnie służy do otwierania i zabezpieczenia ruchu drzwi automatycznych. Oprócz tego aktywatory wielofunkcyjne oferują wiele możliwości, które w znacznym stopniu podnoszą komfort użytkowania drzwi.

 

Zalety

 • zapewniają szerokie bezpieczeństwo użytkowników
 • jedno urządzenie aktywujące i zapewniające bezpieczeństwo

Radarowy czujnik ruchu

Radarowy czujnik ruchu wychwytuje przechodzące osoby w określonym polu działania. W związku z tym jest stosowany jako aktywator otwarcia dla drzwi automatycznych.

 

Zalety

 • przenika przez materiały stałe takie jak drewno, tworzywa sztuczne, gips
 • rozpoznaje osoby i przedmioty w ruchu
 • możliwość rozpoznawania kierunku ruchu
 • regulowana czułość

 

Wady

 • obiekty nieruchome nie są rozpoznawane
 • zakłócenia mogą powodować niepoprawne działanie
 • aktywacja jest zależna od wielkości, prędkości i kąta ruchu obiektu
 • nieprecyzyjne pole działania

Pasywny czujnik ruchu na podczerwień

Pasywne czujniki ruchu na podczerwień rejestrują obraz termiczny w obszarze pola działania. Przy zmianie tego obrazu czujnik generuje zdefiniowany sygnał. Pasywne czujniki na podczerwień są niezawodnymi aktywatorami otwarcia dla drzwi automatycznych.

 

Zalety

 • małe gabaryty czujnika
 • możliwość dokładnego ustawienia parametrów
 • możliwość ustawienia precyzyjnego pola działania

 

Wady

 • obiekty nieruchome nie są rozpoznawane
 • brak rozpoznawania obiektów, które nie wykazują różnicy temperatury
 • niepewne działanie, jeśli różnica temperatury pomiędzy obiektem a otoczeniem jest niewielka

Aktywny czujnik ruchu na podczerwień

Aktywne czujniki ruchu na podczerwień składają się z nadajnika i przynajmniej dwóch odbiorników wyposażonych w optykę o wysokiej jakości. Odbiornik rozpoznaje, czy wysyłane przez nadajnik promienie podczerwieni są odbijane od osoby/obiektu w zakresie pola działania (na tle otoczenia). Pole działania czujnika można uporządkować w systemie modułowym lub powierzchniowym.

Aktywne czujniki ruchu znajdują zastosowanie jako ochrona przed ściśnięciem i przycięciem w przypadku drzwi karuzelowych, drzwi przesuwnych (zamiast skrzydła ochronnego) i drzwi rozwiernych. Dodatkowo czujniki te mogą być stosowane do napędów jako aktywatory otwarcia.

z detekcją tła otoczenia

Zalety

 • możliwy zakres działania już o 0 mm
 • możliwe testowanie nadajnika
 • rozpoznawanie obiektów odbijających

 

Wady

 • konieczne tło
 • zależność od stopnia remisji tła

 

bez analizy tła otoczenia

Zalety

 • nie jest potrzebne tło
 • niezależność od stopnia remisji tła

 

Wady

 • brak rozpoznawania w bezpośredniej bliskości czujnika

Fotokomórki

Fotokomórki są czujnikami optoelektrycznymi, które rozpoznają obecność osoby lub przedmiotu za pomocą wysyłanego promienia światła. Fotokomórki reagują na każde przerwanie strumienia światła pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem. W przypadku przerwania wiązki światła jest wysyłana informacja za pomocą sygnału elektrycznego.

 

Zalety

 • niezawodne działanie również w przypadku niekorzystnych warunków otoczenia
 • bardzo dokładnie zdefiniowany moment zadziałania
 • niewiele problemów w przypadku obiektów odbijających

 

Wady

 • konieczność montażu przewodów w profilu drzwiowym
 • łatwość zabrudzenia powierzchni optycznych