Bezpieczne drzwi automatyczne

Bezpieczeństwo cechą każdych drzwi

Aby dobrać drzwi, które najlepiej spełniać będą wymagania użytkowników, należy wziąć pod uwagę nie tylko aspekty estetyczne, ale także odpowiednio wcześnie ustalić inne ważne szczegóły. Dużo uwagi należy poświęcić bezpieczeństwu przechodzących. Przy projektowaniu należy uwzględnić poniższe punkty podane w formie krótkiego formularza kontrolnego.

Gdzie mają być zamontowane drzwi?

 • typ budynku (dworzec, przychodnia lekarska)
 • wielkość drzwi
 • ciężar drzwi
 • warunki przestrzenne
 • ilość wolnego miejsca
 • drzwi zewnętrzne czy wewnętrzne

Jak mają być wykorzystywane drzwi?

 • ciąg komunikacyjny
 • częstotliwość użytkowania
 • godziny szczytu (godziny wzmożonego ruchu)
 • czas otwierania i zamykania
 • transport przedmiotów

Kto będzie użytkował drzwi?

 • poinstruowany personel
 • ruch ogólnodostępny
 • dzieci
 • osoby niepełnosprawne ruchowo (osoby starsze, osoby niepełnosprawne)

Dodatkowe wymagania dotyczące drzwi?

 • droga ewakuacyjna
 • ochrona przeciwpożarowa
 • zabezpieczenie przed włamaniem
 • wodoszczelność
 • szczelność hermetyczna (pomieszczenia czyste)
 • ochrona akustyczna

Jak szybko mają się poruszać drzwi?

 • Maksymalną energię wylicza się w sposób następujący:
  • Drzwi przesuwne       E=(m*v2) /2
  • Drzwi rozwierne    E=(J*ω2) /2

Siłę dynamiczną należy ograniczyć w taki sposób, aby wykluczyć obrażenia ciała u ludzi.

 • sensory zabezpieczające
 • zredukowana prędkość
 • zabezpieczenie niebezpiecznych krawędzi

Dyrektywa maszynowa UE nakazuje unikania ryzyka lub jego eliminację poprzez odpowiednie działanie z jednoczesnym poinformowaniem użytkowników o potencjalnych niebezpieczeństwach. Zalecamy, aby przed uruchomieniem drzwi automatycznych zawsze dokonać analizy ryzyka.


Zestawienie najistotniejszych miejsc zagrożenia i sposób ich usunięcia

Drzwi przesuwne

Główna krawędź zamykania:
niebezpieczeństwo przygniecenia lub uderzenia

pikto-gefahrenstellen-bild1_218_240_92

 

Zminimalizowanie ryzyka na głównej krawędzi zamykania:
opanowanie miejsca zgniatania poprzez dozorowane czujniki obecności

pikto-gefahrenstellen-bild2_219_240_92

 

Pozostałe krawędzie zamykania:
niebezpieczeństwo uderzenia lub przygniecenia

pikto-gefahrenstellen-bild3_220_240_92

 

Zminimalizowanie ryzyka na pozostałych krawędziach zamykania:
Przestrzeganie odstępów bezpieczeństwa
Rozwiązanie w przypadku gładkich ścian

pikto-gefahrenstellen-bild4_221_240_92

1) < 8 mm przeciwko wciągnięciu palców
2) < 100 mm traktowane jest jako wystarczające zabezpieczenie przeciw uderzeniu (od DIN 18650:2010)
3) > 200 mm przeciwko zgnieceniu głowy

 

Drzwi wychylne

Główna krawędź zamykania:
zagrożenie w wyniku uderzenia i zgniecenia podczas otwierania i zamykania

pikto-gefahrenstellen-bild5_222_240_92

 

Zminimalizowanie ryzyka na głównej krawędzi zamykania:
opanowanie miejsc zagrożenia poprzez czujniki ochronne współgrające z ruchem drzwi (1), odstępy bezpieczeństwa (2/3) i dozorowane czujniki obecności (2)

pikto-gefahrenstellen-bild6_223_240_92

 

Drzwi obrotowe

Miejsca zagrożenia w przypadku drzwi obrotowych

pikto-gefahrenstellen-bild7a_224_240_208  pikto-gefahrenstellen-bild7b_224_240_208

 

Zminimalizowanie zagrożenia na głównej krawędzi zamykania (A) i ściany wewnętrznej (B):
odstęp bezpieczeństwa (1) i czujniki bezdotykowe (2)

pikto-gefahrenstellen-bild8a_225_240_208  pikto-gefahrenstellen-bild8b_225_240_92

 

Zminimalizowanie ryzyka na pozostałych krawędziach zamykania (C) i uderzenia o skrzydło drzwi:
czujnik ochronny współgrający z ruchem drzwi (1) i listwa zabezpieczająca wrażliwa na dotyk (2)

pikto-gefahrenstellen-bild9a_226_240_207  pikto-gefahrenstellen-bild9b_226_240_92