Drzwi przeciwpożarowe

Ochrona przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu

Drzwi przeciwpożarowe mają za zadanie zabezpieczenie otworów w ścianach przeciwpożarowych lub ogniotrwałych przed przeniknięciem ognia. Automatyczne drzwi przeciwpożarowe TORMAX w trybie normalnym oferują komfort przechodzenia - a w razie sytuacji awaryjnej bezpieczeństwo, ponieważ skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia i dymu.

Drzwi przeciwpożarowe zawsze muszą się samoczynnie zamykać i nie mogą być zablokowane w pozycji otwartej za pomocą podkładanych klinów lub innych wynalazków. Impuls zamykający można wyzwolić ręcznie za pomocą przycisku lub automatycznie za pomocą czujnika dymu lub centralnego systemu sterowania budynkiem.

Osoby uciekające mają w każdym przypadku możliwość otwarcia drzwi ręcznie; napęd później je ponownie samoczynnie zamyka.

Ustawodawstwo dotyczące ochrony przeciwpożarowej jest najczęściej regulowane przez przepisy danego kraju. Dlatego zawsze zalecamy, aby zgłosić się do lokalnego partnera firmy TORMAX w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich rozwiązań.

 

Drzwi przeciwpożarowe