Informacje prawne

Warunki korzystania

 

Odpowiedzialność za treści
Te strony internetowe zostały wykonane z najwyższą starannością w celu przestawienia informacji na temat firmy LANDERT Group AG oraz jej produktów i usług oraz danych natury finansowej. Przedstawionych tutaj informacji nie należy traktować jako wiążącej oferty ani porad czy instrukcji na temat użycia produktów. Nie możemy dać gwarancji co do poprawności, kompletności i aktualności treści.

Odpowiedzialność za linki
Nasza oferta zawiera linki do stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za treści tych stron. Za treść zlinkowanych stron odpowiedzialny jest zawsze właściciel lub administrator tych stron. Zlinkowane strony zostały w momencie podłączenia linku sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. Nie stwierdzono w momencie linkowania treści niezgodnych z prawem. Nie jesteśmy jednak w stanie stale przeprowadzać kontroli treści zlinkowanych stron bez konkretnych przesłanek naruszenia prawa. W razie naruszenia prawa niezwłocznie usuniemy takie linki.

Prawa autorskie
Stworzone przez administratorów strony treści i dzieła na tych stronach podlegają prawu autorskiemu. Powielanie, opracowywanie, przerabianie i wszelkiego rodzaju wykorzystanie wykraczające poza granice prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony dozwolone jest tylko w celach prywatnych, a nie do użytku komercyjnego.

Ochrona danych
Korzystanie z naszej strony internetowej możliwe jest z reguły bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach pobierane są dane osobowe (przykładowo nazwisko, adres lub adres e-mail), odbywa się to, o ile to możliwe, w sposób dobrowolny. Dane Państwa nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Wskazujemy na fakt, że transfer danych w Internecie (np. przy komunikacji e-mailowej) może wykazywać luki w bezpieczeństwie. Ochrona danych bez luk przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Używanie plików cookie / Google Analytics
Ta strona używa aplikacji Google Analytics w celu ustalenia sposób korzystania z naszej strony internetowej. Za pomocą tych danych możemy zoptymalizować sposób korzystania z naszej strony przez odwiedzających. Ten program analizujący używa plików „cookie“ w celu lepszego zbierania ważnych informacji. Te informacje łącznie z adresem IP są przesyłane do Google do USA w celu sporządzenia analizy. Przed efektywnym zapisaniem, dane podlegają anonimizacji, czyli sam adres IP nie jest zapisywany. Nie są zapisywane także żadne dane osobiste. Wyniki analizy nie są przekazywane osobom trzecim i służą jedynie do usprawniania strony.